2023 için vaat çok gerçekleşen yok!

AKP, 2011 yılı Haziran ayında Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 için ekonomik, siyasi ve altyapı hedeflerinin olduğu çok sayıda madde açıkladı. Bunu bizzat o dönem Başbakan olan Erdoğan duyurdu. Ancak bu vaatlerin birçoğu gerçekleşmedi. Adım atılan alanlarda ise hedeflenen rakam ve büyüklüklere ulaşılamadı. Böylece iktidarın 100. yıl hedefleri ‘hayal’ olarak kaldı. Tutmayan ve kağıt üzerinde kalan hedefler şöyle olmuştu:

1-Enflasyon tek haneye düşecek. Tutmadı: Aksine enflasyon azdı.

2-İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 20’ye çıkacak. Tutmadı: Gerçekleşme yüzde 3 oldu.

3-İnşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk üç arasına
girilecek. Tutmadı: Hedefin üçte biri ancak gerçekleşti.

4-Turizm gelirleri 46 milyon turist ile 50 milyar dolar olacak. Tutmadı: Gelir 24 milyar dolarda turist sayısı 24.7 milyonda kaldı.

5-İşsizlik oranı yüzde 5’lere indirilecek. Tutmadı: 2021 yılı itibariyle TÜİK’in açıkladığı rakam yüzde 11.2 oldu.

6-Kayıtdışı istihdam engellenecek, ilk etapta yüzde 15’e indirilecek. Tutma­dı: 2021’de bu oran yüzde 27.8 oldu.

7-Otomotiv sektöründe 5 milyon araç üretilecek ve 125 milyar dolarlık ihracat yapılacak. Tutmadı: İhracat rakamı 29.3 milyar dolar oldu.

8-Hazır giyim sektöründe 60 milyar dolarlık ihracat yapılacak. Tutmadı: 20 milyar dolarda kaldı.

9-Parti kapatmaya son verilecek. Tut­madı: Bazı partilerin mutlaka kapa­tılması gerektiği noktasına gelindi.

10-Seçim barajı sıfırlanacak. Tutmadı: Baraj yüzde 10’dan yüzde 7’ye indiriliyor.

11-Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meseleleri tartışı­lacak. Tutmadı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle hayata geçirildi. Bu sistem de yoğun eleştiri alıyor.

 

12-Hafif suçlarda tutuklama istisna olacak. Tutmadı: Sosyal medyadan paylaşım yapan ve iktidarı eleştirenler hemen tutuklandı.

13-Avrupa Birliği hedefinden şaşılmaya­cak. Tutmadı: Bu vaad de rafa kalktı.

14-Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet son bulacak. Tutmadı: Kadın cinayetleri sürüyor. Sağlık çalışanları da saldırıya uğruyor.

15-İlk yerli savaş uçağı ve ilk yerli otomobil hayata geçirilecek. Tutmadı: Her iki alanda da üretime geçilemedi. Yerli üretim TOGG aracın 2023’te kullanılması hedefleniyor.

16-Türkiye kı­yılarını dün­yanın en temiz denizler arasına taşınacak. Tut­madı: Marmara denizi ve Ege’nin bir bölümü müsi­laj ile kaplandı.

17-Atık dönüşümü yapılacak. Tutmadı: Çöp ithalatı ile birçok şehirde çöp­lükler oluştu, geri, dönüşüm lafta kaldı.

18-Yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2 trilyon dolara çıkacak ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girilecek. Tutmadı.

19-İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20’ye çıkacak. Tutmadı.

20-Orta ve yüksek teknolojili ürün­lerde Avrasya’nın üretim üssü olmak. Tutmadı.

21-Sosyal Güvenlik açığı GSYİH’nin yüzde 1’ine düşürülecek. Tutmadı.

22-Yoksulluk sınırı altındaki nüfus azaltılacak. Tutmadı.

23-Denizcilikte Ar-Ge payı, yüzde 2 seviyesine çıkarılacak. Tutmadı.

24-10 milyar dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapılacak. Tutmadı.

25-Bölgelerarası gelişmişlik farkı kabul edilebilir düzeye inecek. Tutmadı.

26- Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 38’e çıkarılacak. Tutmadı: 26.3’de kaldı.

27-Yeni bir Anayasa ülkeye kazandırılacak. Tutmadı.

28-Dokunulmazlık konusu yeniden düzenlenecek. Tutmadı.

29-Güvenlik için özgürlükten taviz verilmeyecek. Tutmadı.

30-Yeni bir kamu personel sistemi oluşturulacak. Tutmadı.

31-Yenilenebilir enerji kaynakları en az yüzde 30 olacak. Tutmadı.

32-Kent içi ulaşım sistemleri AB stan­dardına uyumlu olacak. Tutmadı.

33-Kentlere özgü otopark yönetim sistemi kurulacak. Tutmadı.

34-Tüm sulanabilir araziler sulanacak. Tutmadı.

35-Enerjide dışa bağımlılık ortadan kalkacak. Tutmadı.

36-Dünyanın en büyük 10 limanından en az biri inşa edilecek. Tutmadı.

BİR TEK BU GERÇEKLEŞTİ

Yurtdışındaki temsilcilik sayısı ile 5. ülke olma hedefi ise 2018’de gerçek­leşti. Halen Türkiye’nin 250’ye yakın ülkede dış temsilciliği bulunuyor