Bekçilik başvurusu sona eriyor! Ön sıhhat denetimi, yazılı ve kelamlı imtihan ne vakit olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan bekçilik müracaatları 13 Mayıs 2022 tarihinde sonra erecek. Müracaat yapan adaylar için sırada hangi basamakların olduğu merak ediliyor. Müracaat yapmayan ve internet üzerinden ön müracaat yapacak adaylar tarafından imtihan müracaat fiyatı olan 340 28.04.2022 saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır. 

MÜRACAAT YAPAN ADAYLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfası üzerinden ön müracaatlarını yaptıktan sonra müracaat yerleri, müracaat ve imtihan tarihleri, istenecek dokümanlar ile gerek görülen başka bilgiler Devlet İşçi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü yahut Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da başka uygun bağlantı araçlarıyla duyurulur.

Adaylara ayrıyeten posta yoluyla yahut değişik bağlantı araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların müracaat merkezleri ve müracaat tarihleri katılaşıp internet Sayfa 6 / 8 üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen müracaat ve imtihanlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir. 

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Ön Müracaat Fiyatı: 340 TL

Ön Müracaat İçin Mutabakatlı Bankalar: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Devir Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

Müracaat Fiyatı yatırma tarihleri: 28.04.2022 saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00

BEKÇİLİK İMTİHANI NASIL OLACAK?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İmtihanına girmeden evvel müracaatı alındıktan sonra Ön Sıhhat Denetim Komitesi tarafından ön sıhhat denetiminden geçirilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş İmtihanı, Yazılı İmtihan, Fiziki Yeterlilik İmtihanı ve Kelamlı İmtihan formunda yapılır. Adayların Müracaat ve İmtihan Merkezleri ile imtihan tarihleri katılaşıp internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İmtihan komitesi kararlarına itiraz edilemez. 

İMTİHAN TARİHLERİ NE VAKİT AÇIKLANACAK?

Fiziki Yeterlilik İmtihan tarihleri, yerleri, imtihan parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren konular, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylara posta, telefon vb. bağlantı araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

ÖN SIHHAT DENETİMİ

Müracaat Kabul Kurulu tarafından müracaatları kabul edilen adaylar; tıpkı gün içerisinde ilgili Ön Sıhhat Denetimi Kurulu tarafından ön sıhhat denetiminden geçirilecektir.

Ön Sıhhat Denetimi Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kaideleri Yönetmeliğine nazaran yapılacaktır. Ön Sıhhat Denetimi Kurulu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur yahut Olamaz” formunda karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar imtihan basamaklarına devam edemeyecektir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

2022/1 BEKÇİLİK MÜRACAAT KAİDELERİ

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak, 

 • En az 167 cm uzunluğunda olmak, 

 • d) Vücut kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) ortasında olmak. 

 • Müracaat yaptığı vilayet hudutları içerisinde son bir yıl yahut daha fazla müddettir ikamet ediyor olmak, 

 • Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla, müracaatların başladığı tarih prestijiyle 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

 • Ağır mahpus yahut altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas yahut yüz kızartıcı öbür bir fiilden ötürü mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,

 • Türk toplum telakkilerine nazaran makûs şöhretli tanınmamak, 

 • Kamu haklarından yoksun olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, 

 • Memuriyete mani bir hali bulunmamak, 

 • Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya türel bir pürüzü bulunmamak, 

 • Emniyet Teşkilatı Sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak, 

 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak, 

 • Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak, 

 • Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, 

 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin kanunî yahut yasa dışı uzantılarının aksiyonlarına, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, 

 • Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

MÜRACAATTA HANGİ EVRAKLAR İSTENİYOR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım imtihanına katılmak isteyen adaylardan;

a) İmtihan müracaat dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarasını gösterir dokümanın aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, şoför evrakı, pasaport),

c) Diploma yahut süreksiz bitirme dokümanının aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi),

d) Müracaat ettiği vilayet hudutları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir doküman,

e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci hususunda belirtilen pürüz hallerinin bulunmadığını tabir eden yazılı beyanları,

g) Şehit yahut görev malulü olanların eş yahut çocuklarından, şehitlik yahut görev malullüğü evrakının ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),

h) İmtihan fiyatının yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Askerlik terhis dokümanı aslı ve fotokopisi,

j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme evrakı,

) Sıhhat Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sıhhat Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sıhhat heyeti raporu, engelli sıhhat şurası raporu, askerlikten muafiyet raporu, rastgele bir öğrenci adaylığından yahut işçi alımı adaylığından sıhhat nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sıhhat özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, doküman ve raporları Ön Sıhhat Denetimi Komitesine sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)

MÜRACAAT KILAVUZU

MÜRACAAT YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ