Bolu Belediyesi’nin su tarifelerine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Bolu Belediye meclisinin geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleştirilen 2022 mali yılı ücret gelir tarifesinde bulunan su tarife cetvelinin, meskenlerde ve ticarethanelerde kullanılan suların metreküp fiyatlarının ön ödemeli dijital sayaçlarda ön ödemesiz mekanik sayaçlara göre daha yüksek belirlenmesine ilişkin maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan karara ret oyu veren AK Parti meclis üyeleri konuyu yargıya taşıdı. AK Parti Meclis Üyesi Hatice Dinç’in karara ilişkin yürütmenin durdurulması için Bolu İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Davayı karara bağlayan Bolu İdare Mahkemesi alınan kararda hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine vararak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HUKUKA UYARLIK BULUNMADI 

Mahkemenin gerekçeli kararında, “Su bedelinin dijital sayaçlar için mekanik sayaçlara göre daha yüksek belirlenmesinde hukuken kabul edilebilecek makul bir gerekçe olmadığı, idarece ileri sürülen söz konusu nedenlerle su bedelinde farklılığa gidilerek dijital sayaç kullananlardan daha fazla su bedeli alınmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı, ayrıca su hizmetinin mekanik sayaç ile dijital sayaç üzerinden sunulması arasında maliyet farklılığı bulunduğunu ortaya koyacak başkaca somut bilgi ve belge bulunmadığından dava konusu su tarife cetvelinin, meskenlerde ve ticarethanelerde kullanılan suların metreküp fiyatlarının dijital sayaçlarda mekanik sayaçlara göre daha yüksek belirlenmesine ilişkin maddelerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi. İHA