Kartal Bombe ‘Ar-Ge’den güç alıyor

Metal şekillendirme te­darikçisi olarak 1945 yılından beri faaliyet gösteren Kartal Bombe ve Basınç­lı Kaplar; geçmişten gelen biriki­mini Ar-Ge merkezi ile geleceğe taşıyor. Bombe, basınçlı ekipman, küre tank, tank aksesuarları üreti­mi ile büküm ve ısıl işlem alanında üretim yapan Kartal Bombe, ima­lat işlerinde hazır makinenin çok az olduğu bir sektörde rekabetçi olmayı Ar-Ge ile sürdürüyor.

Üre­tim faaliyetlerine ihtiyaç duyduğu özel tasarlanmış makineleri Kar­tal Bombe, kendi Ar-Ge merke­zinde tasarlayıp üretiyor. Şirket yeni yatırımı ile üretime hız ka­zandırdı ve derin çekme bombeler imalatını Dilovası tesislerinden ayırarak İMES OSB’de gerçekleş­tiriyor. Ar-Ge merkezi çalışmala­rı sayesinde Kartal Bombe, ürün yelpazesini genişleterek ‘Eagle’ markasını hayata geçirdi.

İki yılda 35 ülkeye ihracat

Dilovası’ndaki fabrikasının yanı sıra Kartal Bombe, üretimi daha hızlı hale getirmek ve derin çek­me bombeler imalatını ayırmak için İMES OSB’de yeni fabrika yatırımı yaptı. Kartal Bombe Yö­netim Kurulu Üyesi Bilal Kartal, yeni yatırım ile ‘Eagle’ markası­nı oluşturduklarını ve iki yıl gi­bi kısa bir sürede 35 ülkeye ihra­cat yapmaya başladıklarını söy­ledi. İMES’te kurulan fabrikanın ilk açılış amacının derin çekme bombe imalatı olduğunu söyle­yen Bilal Kartal, sonradan aldık­ları kararla kapalı genleşme ve hidrofor tankı üretimine başla­dıklarını anlattı.

Bu ürün grubun­da 6-10-16 ve 25 bar basınçların­da, 5 ile10 bin litre hacim aralı­ğında üretim gerçekleştirdikleri kaydeden Bilal Kartal, ürünlerin Kartal Bombe bünyesindeki Ar- Ge merkezinde geliştirildiğini vurguladı. Tamamen yerli ‘Eagle’ marka ürünlerin Ar-GE mühen­dislerince yılların vermiş olduğu tecrübe ile üretime geçtiğini be­lirten Kartal, gerekli kalite belge­lerinin uluslararası akreditasyo­na sahip kuruluşlardan alındığını da sözlerine ekledi.

Eagle marka kapalı genleşme ve hidrofor tanklarının ve derin çekme bombelerin İMES OSB’de yer alan yeni fabrikada üretildi­ğini söyleyen Kartal, yaklaşık 21 seneden beri genleşme tankı sek­töründe tank üreten firmalar için bombe imal ettikleri hatırlattı.

Bi­lal Kartal, Kartal Bombe olarak son iki yılda kendi ürettikleri bombele­ri kullanarak kendi tanklarını üret­meye başladıklarını söyledi. İşle­rinde hazır makinenin çok az oldu­ğunu ve üretim faaliyetlerinin özel makine tasarımları gerektirdiğini söyleyen Bilal Kartal, kendi Ar-Ge merkezlerinde yapılan tasarıma uygun üretim yapıldığını, sahip ol­dukları bu altyapının ise kendileri için çok büyük bir avantaj olduğu­nu kaydetti.

Zarif Erdoğan: “Eagle suyun olduğu her yerde”

Yeni dönemde iç ve dış pazar satışlarını yüzde 50 şeklinde eşitlemeye odaklandıklarını açıklayan Kartal Bombe Genel Müdürü Zarif Erdoğan, ürünlerinin inşaat sektöründe ısıtma ve soğutmada kullanıldığını ayrıca ısıtma sektörlerinde kazanlarda genleşen suyu toplamak için kullanıldığını anlattı. Erdoğan, “Eagle, ısıtma-soğutma gereken her yerde kullanılan bir ürün. Kısacası Eagle, suyun olduğu her yerde çözüm üretiyor” dedi.

Hidrofor ve genleşme tankı üretimleri ile yeni bir firma olmalarına karşın özellikle Orta Doğu’da ciddi bir pazar payına eriştiklerini söyleyen Zarif Erdoğan, özellikle Avrupa’ya, Uzak Doğu’ya ve hatta Ukrayna’ya bile kayda değer ürün satışı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir