Ulusal Uzay Programı Strateji Evrakı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Uzay Programı Strateji Evrakı’na ait Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, uzay bölümünün süratle gelişerek, tüm insanların hayatına dokunan ve paha üreten bir alan haline geldiğini belirtti.

Uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın teminata alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzayın toplum faydasına kullanılması imkanlarının geliştirilmesi, global uzay pazarından giderek daha fazla hisse alınması, uzayın barışçıl emellerle kullanımını destekleyen milletlerarası iş birliği imkanlarının geliştirilmesine dikkati çeken Erdoğan, uzay stratejisinin verimli, inançlı ve sürdürülebilir biçimde gerçekleştirilmesinin Türkiye için büyük değer arz ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşif ve beşerli uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında ağırlaşan uzay çalışmalarının yalnızca uzay alanında değil etkilediği bütün kesimlere verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ve iktisadına katkı sunduğuna işaret etti.

Bu katkının daha sistematik ve planlı yürütülmesi için devletlerin uzay siyasetlerinin, ajanslar tarafIndan hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlandığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, ülkemizin uzay siyasetleri alanındaki vizyon, strateji, amaç ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi emeliyle 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi ve 11’inci Kalkınma Planı (2019-2023) doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından ülkemizdeki uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara sürat kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Uzay Programı Strateji Evrakı hazırlanmış olup Başkanlığın resmi internet adresinde (www.tua.gov.tr) yayımlanacaktır. Ulusal Uzay Programı Strateji Evrakı (2022-2030) kapsamında yürütülecek çalışmalarda muhtaçlık duyulacak her türlü takviye ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi konusunda gereğini rica ederim.”

KAYNAK: AA