Yeşil alan yapılsın diye verdi, belediye bina ve cami yaptı

İstanbul’da yeşil alan ve yol yapılması için belediyeye terk edilen 4 dönüm arsa üzerine semt konağı, PTT, muhtarlık, PTT, cami ve cami altında çok sayıda dükkan yapıldı. Arsa sahibi M.M.’nin varisi İbrahim Manav, açtığı davalardan sonuç alamayınca mevzuyu kişisel müracaat ile Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, ‘ihlal’ kararı verdi.

Bir mühlet terk kaidesine uygun kullanılan arazi üzerinde daha sonra birçok yapı inşa edildi. Yerde Sümer Mahalle Muhtarlığı, Sümer Aile Sıhhati Merkezi, Semt Konağı, PTT şubesi, çocuk parkı, cami ve caminin altına çok sayıda dükkan yapıldı.

Mahkeme, şu tespitlerde bulundu:

“Somut olayda ihtilaf konusu taşınmazlar, yeşil alan ve yol yapılması için Belediyeye terk edilmiş fakat Belediye tarafından yeşil alan ve yol dışında ayrıyeten cami ve belediye hizmet binası yapılmıştır. Yeşil alan ve yol olarak terk edilen taşınmazların dayandığı terk hedefine uygun kullanılmaması taşınmazların müracaatçıya iadesi ve tazminat istikametinden en azından bir legal beklenti oluşturmaktadır.

Buna nazaran müracaat konusu olayda Anayasa’nın 35. unsuru kapsamında mülkiyet hakkının varlığı konusunda kuşku bulunmamaktadır. Buna nazaran idari ve yargısal sürecin bütününe bakıldığında mülkiyet hakkının korunmasında metoda ait teminatların somut olayda yerine getirilmediği, müracaatçının bu garantilerden yararlandırılmadığı sonucuna varılmıştır.

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ait tezin kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 35. unsurunda garanti altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için tekrar yargılama yapılmak üzere Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, Oybirliğiyle karar verildi.” (HABER MERKEZİ)