KOBİ’lerin rekabet gücü TÜBİTAK’ın destekleriyle artırılıyor

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, Sanayi AR-GE ve KOBİ AR-GE Başlangıç destek programları kapsamında her yıl ocak ve temmuz aylarında iki çağrı açılıyor.

Bu yıl birinci dönem başvuruları “https://eteydeb.tubitak.gov.tr” üzerinden alınmaya başlanan programların son başvuru tarihleri KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı için 8 Mart, Sanayi AR-GE Destek Programı için 15 Mart olarak belirlendi. Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihleri ise sırasıyla 6 ve 13 Şubat oldu.

Çağrılarla tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında firmaların teknolojik rekabet gücünü artıracak AR-GE projeleri desteklenecek.

Bu kapsamda, “Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde AR-GE ve Yenilik”, “Stratejik ve İhtiyaç Odaklı AR-GE ve Yenilik” ile “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik AR-GE ve Yenilik” konularında sunulan projelere öncelikli destek sağlanacak.

Programların hedefleri

Programlarla KOBİ ölçeğindeki firmaların AR‐GE kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artırılması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı vermesi, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedefleniyor.

Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında firmaların uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi, yurt dışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması amaçlanıyor.

Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesinden ortaklı AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, üniversite işbirliğiyle AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması da önem taşıyor.

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı ise firmaların AR-GE nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, ulusal/uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması, ortak ya da tek başına sistematik AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması için yapılıyor.

Başvuru ve proje detayları

KOBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabiliyor.

Kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamıyor.

KOBİ Programı için destek süresi proje bazında en fazla 18 ay, Sanayi Programı için en fazla 36 ay olarak belirlendi.

Programda personel giderleri, seyahat giderleri, alet teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, yurt içi ve dışı danışmanlık hizmet alım giderleri gibi unsurlar karşılanırken KDV, dağıtım, pazarlama, reklam, patent, marka tescili, amortisman, konaklama ve personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri desteklenmiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TÜBİTAK TEYDEB Destek Programı limitlerinin artırıldığını ifade etmişti. Bu kapsamda KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı bütçe üst limiti 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon 400 bin liraya, Sanayi AR-GE Destek Programı’nın limiti de 300 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmişti.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx